Idejas jaunam biznesam

Idejas jaunam biznesam ir visapkārt. Nav viegli sākt, jo, manuprāt, vairumā gadījumu uzņēmīgi cilvēki dalās 2 lielās kategorijās – tie, kam ir idejas, bet tie nevar tās realizēt, jo to ir par daudz, naudas ir par maz, vai kādreiz pietrūkst resursu un zināšanu, un otra lielā kategorija, kas ir labi izpildītāji – tikai padodiet, ko darīt.

Dažas idejas jauniem biznesiem var droši smelties žurnāla Forbes “20 Amerikas daudzsološāko uzņēmumu” sarakstā.  Apskatot šo uzņēmumu profilus, nākas secināt, ka proporcija IT un ne IT uzņēmumiem ir 50/50.  Pilnu šo uzņēmumu sarakstu un katra uzņēmuma profilu ar dibinātāja video variet atrast šeit:

Lai veiktu vienoto izvērtējumu šiem uzņēmumiem, tika izmantots TVA Radar Graph, kas grafiski parāda uzņēmuma konkurentspēju, izmantojot sekojošus rādītājus ( sīkāk par šo metodi var uzzināt klikšķinot uz bildes):

Domāju, ka šie indikatori izvērtēšanas vērti jebkurā  uzņēmumā, ne tikai domājot par jaunu biznesu, bet veicot arī esošā analīzi. Kā arī, veicot izvērtējumu, uzņēmumiem bija jāatbild uz 10 jautājumiem, kas raksturo uzņēmumu, tā darbību un dažādus rādītājus. Jautājumi ir trāpīgi un liek aizdomāties par uzņēmuma darbības pamatprincipiem. Jautājumu saraksts atrodams šeit http://www.forbes.com/2009/09/08/1stproducts-ten-questions-entrepreneurs-promising.html

Advertisements